VÝVOJ A KONSTRUKCE NÁKLADNÍCH VOZŮ

Nabízíme kompletní vývoj nákladních vozů. Přáním zákazníka počínaje a schválenými sériovými vozy konče.

Nabízíme kompletní vývoj nákladních vozů.
Přáním zákazníka počínaje a schválenými sériovými vozy konče. Tedy…

 • studie proveditelnosti
 • technický popis pro potřeby marketingu
 • odhad ceny finálního výrobku
 • vytypování výrobce
 • zpracování projektu vozu
 • provedení veškerých potřebných výpočtů (zúžení vozu, spolupráce tahadla a nárazníků, bezpečnost proti vykolejení atd.)
 • příprava prototypové dokumentace
 • dozor nad stavbou prototypu a jeho přejímka
 • objednání a dozorování zkoušek
 • příprava, organizace a dozorování schvalovacího procesu
 • zhotovení výkresové dokumentace pro stavbu série
 • dozorování náběhu výroby
 • přejímky sériových vozů